Czym jest karta miejska?

Rzeszowska Karta Miejska (RKM lub e-karta) należy przez to rozumieć bezkontaktową, elektroniczną karta będącą nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej w Rzeszowie.

 

E-Karta występuje w dwóch rodzajach:

  • Karta spersonalizowana (imienna) -  będąca nośnikiem elektronicznych biletów okresowych i / lub elektronicznej portmonetki na przejazdy 1-przejazdowe oraz informacje o uprawnieniach do ulg bądź uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych.
  • Karta na okaziciela -  karta, będąca nośnikiem elektronicznych biletów okresowych i / lub  elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe.

 

Jaką kartę wybrać?

Wygodniejszym rozwiązaniem dla osób często korzystających z komunikacji publicznej jest karta spersonalizowana. Umożliwi bowiem zakup/zapisanie elektronicznych biletów okresowych.  Osoby posiadające uprawnienia  do przejazdów ulgowych bądź bezpłatnych nie będą już musiały pamiętać o innych dokumentach potwierdzających ulgi i przywileje w korzystaniu z komunikacji miejskiej w Rzeszowie (np. w trakcie kontroli biletów).

 

Jak wygląda Rzeszowska Karta Miejska

Poniżej znajdują się przykładowe wizualizacje karty imiennej (z miejscem na zdjęcie oraz imię i nazwisko). W dystrybucji dostępne są również inne wzory kart miejskich.

 

Jak korzystać z Rzeszowskiej Karty Miejskiej

Aby korzystać z Rzeszowskiej Karty Miejskiej, należy uprzednio zakodować na niej elektroniczny bilet okresowy lub doładować środki na elektronicznej portmonetce. W przypadku korzystania z elektronicznej portmonetki, po zbliżeniu karty do czytnika, pobrana zostanie automatycznie opłata za przejazd zgodnie z taryfą domyślną przypisaną do karty (uwzględniając ewentualne uprawnienia do przejazdów ulgowych bądź bezpłatnych). Przed użyciem elektronicznej portmonetki, możliwa jest zmiana taryfy za pomocą odpowiednich przycisków dostępnych na ekranie kasownika. Po prawidłowym zarejestrowaniu biletu jednorazowego z elektronicznej portmonetki (rejestracji przejazdu), kasownik potwierdzi operację za pomocą sygnału dźwiękowego oraz odpowiedniej informacji na wyświetlaczu (m.in. pobrana kwota oraz pozostałe środki na elektronicznej portmonetce).

 

Do czego służy elektroniczna portmonetka

Elektroniczna portmonetka jest to usługa uruchomiona na e-karcie, pozwalająca na gromadzenie punktów celem wykorzystania ich do wnoszenia opłat za przejazdy jednorazowe środkami komunikacji miejskiej według obowiązującej taryfy opłat. Usługa ta będzie aktywna w przypadku zgromadzenia na niej punktów. 1 punkt stanowi równowartość 1 zł, a 0,01 punktu stanowi równowartość jednego grosza.