Jak mogę otrzymać kartę miejską?

Rzeszowska Kartę Miejską imienną / na okaziciela można uzyskać bezpośrednio w Punkcie Obsługi Podróżnego.  Dla wygody podróżnych pierwsza spersonalizowana Rzeszowska Karta Miejska (e-karta) wydawana jest podróżnemu bezpłatnie bez konieczności zakupu biletu okresowego. Aby uzyskać nową spersonalizowaną (imienną) kartę miejską, należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek o wydanie karty. Wniosek o wydanie karty można wypełnić i złożyć na dwa sposoby:

  • w formie elektronicznej za pomocą formularza on-line dostępnego w ramach serwisu E-BILET
  • w formie tradycyjnej w Punktach Obsługi Podróżnego

Dane osobowe zawarte we wniosku służyć będą wyłącznie celom ewidencyjnym i będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie karty miejskiej nie będzie rozpatrywany.

 

Odbiór Rzeszowskiej Karty Miejskiej

Odbioru karty można dokonać w  dowolnym Punkcie Obsługi Podróżnego po złożeniu wniosku o wydanie karty. W przypadku wniosków składanych w formie elektronicznej, prosimy o podanie pracownikowi POP swoich danych osobowych (np. imię i nazwisko lub PESEL).

Dokumenty wymagane do wydania imiennej karty miejskiej:

  • wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie tradycyjnej)
  • aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi po spersonalizowaniu
  • dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość
  • dokument potwierdzający ewentualne uprawnienia do przejazdów ulgowych bądź bezpłatnych

 

Koszt wydania Rzeszowskiej Karty Miejskiej

Pierwszy egzemplarz karty miejskiej wydawany jest bezpłatnie, a w przypadku elektronicznej portmonetki przy jednoczesnym jej  doładowaniu kwotą nie mniejszą niż 10,00 zł.

Wydanie kolejnej spersonalizowanej e-karty dla tego samego podróżnego spowoduje obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 20,00 zł. Za wydanie e-karty na okaziciela ZTM pobiera opłatę w wysokości 20,00 zł.

.