Rejestracja Karty

Akceptuję Regulamin korzystania z Rzeszowskiej Karty Miejskiej i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.