Wniosek o wydanie karty

Internetowy "Wniosek o wydanie karty biletu elektronicznego" przeznaczony jest dla spersonalizowanej karty ze zdjęciem.
W celu uzyskania karty na okaziciela, duplikatu karty lub zmiany danych osobowych, proszę udać się do Punktu Obsługi Podróżnego (POP).

Dane osobowe

Wymagania techniczne zdjęcia cyfrowego:
  • Dopuszczalne wymiary: zdjęcie w proporcji 2 x 3 (orientacja pionowa), min. 200 x 300 pikseli, max. 800 x 1200 pikseli
  • Typ pliku: JPG, JPEG, PNG
  • Maksymalny rozmiar pliku: 2MB
  • Kompozycja: Zdjęcie powinno ukazywać twarz na jasnym jednolitym tle, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów.

Adres zamieszkania


Podstawa do korzystania z uprawnienia do przejazdu bezpłatnego/ulgowego

Zaznacz, jeżeli posiadasz uprawnienie bezterminowe


Legenda